Skärpta regler för nikotinprodukter väntas

Igår släppte regeringen nyheten om flera förslag på hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter som till exempel tobaksfritt snus. Förslagen baseras på en utredning som regeringen beställde 2020. Utredningen gjordes på på uppdrag av regeringen eftersom statistik visat på en ökad användning av tobaksfria produkter hos barn och unga. Det är de dessa regeringen vill skydda…

Regeringen kom igår med flera förslag där främsta syftet är att skydda folkhälsan och ge barn och unga ett bättre skydd mot tillverkarna av dessa produkter. Vi har tidigare skrivit om den ökande användningen av tobaksfritt snus då marknaden för dessa produkter idag är i princip oreglerad.

Förslagen som nu ligger på bordet är tre stycken, ett förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, förslag till tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, och ett förslag till smakförbud för e-vätskor och innefattar bland annat:

  • nya regler för åldersgräns
  • märkning av produkter
  • marknadsföring

Krafttag från regeringens sida planeras

Det var i februari 2020 regeringen tillsatte utredningen av det som nu föreslås regleras. Även om produkterna marknadsförs som tobaksfria så innehåller de fortfarande nikotin med bevisade skadliga effekter. Lagrådsremissen kallas “Hårdare regler för nya nikotinprodukter”

Socialminister Lena Hallengren berättar att regeringen vill ha denna lagändring bland annat då försäljning och marknadsföring av nya tobaksfria produkter vänder sig mot unga. Det kan vi hålla med om, utseendet på produkterna är tilltalande färgglada och lockar sina kunder med olika smaker som bär och mint etc. Det är tydligt att det skiljer stort i vem tillverkaren vänder sig till om man jämför med traditionella snusprodukter vilka också har betydligt hårdare regler att förhålla sig till.

Nu ska det alltså bli tydligare att det i huvudregel är förbjudet att marknadsföra tobak och hur man på internet ska förhålla sig till saklig och neutral information på de webbplatser där produkterna säljs.

När gäller de nya reglerna?

Man räknar med att ha ett färdigt förslag överlämnat till riksdagen inom kort och förslaget är att nya regler och ändringar ska träda i kraft 1 augusti i år, 2022. Dock kommer delar av förslagen dröja till att börja gälla 1 januari 2023 för att ge aktörer möjlighet att ställa om. Det går att läsa mer om detta i lagrådsremissen.

Förslaget till reglering av tobaksfria nikotinprodukter
Regeringen lämnar förslag på en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som bland annat ska reglera krav på produkternas innehåll, utformning och märkning. I lagen föreslås även marknadsföringsregler. Bland annat ska marknadsföringen inte få riktas till barn och ungdomar under 25 år, sponsring av program i tv och radio från någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja tobaksfria nikotinprodukter förbjuds och en hälsovarning ska på ett tydligt sätt synas i marknadsföringen.

Regeringen vill också införa en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att försäljningsställen kontrollerar köparens eller mottagarens ålder. Det ska även på försäljningsställen finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Syftet är att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av dessa produkter.

Förslag till tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare
I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i lagen om tobak och liknande produkter. samt i marknadsföringslagen vad gäller marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Syftet med förslagen är att förtydliga marknadsföringsreglerna på tobaksområdet och se till att de bättre stämmer överens med de EU-direktiv som Sverige är skyldig att följa.

Publicerade pressmeddelanden av regeringen
7 feb, 2020 – Pressmeddelande, Lena Hallengren, Socialdepartementet
Översyn av marknadsföring, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

29 mar, 2021 – Pressmeddelande, Lena Hallengren, Socialdepartementet
Slutbetänkande om hårdare regler för nya nikotinprodukter överlämnat

24 feb, 2022 – Pressmeddelande, Lena Hallengren, Socialdepartementet
Hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter och e-vätskor ska stärka skyddet av barn och unga