Lagändring beslutad om lägre skatt på snus

Sverige har beslutat att justera tobaksbeskattningen: snus blir billigare med en skattelättnad på 20%, medan cigaretter får en 9% högre skatt. Lagändringen börjar gälla den 1 november 2024. Detta är tänkt att uppmuntra rökare att byta till snus, som anses vara ett mindre skadligt alternativ. Målet är att förbättra folkhälsan genom att minska antalet rökare…

Beslut och lagändring för Lägre skatt på snus

Sverige har beslutat att justera tobaksbeskattningen: snus blir billigare med en skattelättnad på 20%, medan cigaretter får en 9% högre skatt. Lagändringen börjar gälla den 1 november 2024.

Detta är tänkt att uppmuntra rökare att byta till snus, som anses vara ett mindre skadligt alternativ. Målet är att förbättra folkhälsan genom att minska antalet rökare i landet. Det finns blandade reaktioner bland befolkningen, med snusare som jublar och rökare som muttrar.

Lagändringen kommer som ett resultat av en långvarig debatt om tobakspolitik i Sverige. Under de senaste decennierna har rökning minskat avsevärt, men snusanvändningen har ökat. Många experter anser att snus är ett mindre skadligt alternativ till cigaretter, och lagändringen återspeglar denna syn.

Från ett ekonomiskt perspektiv kan denna förändring ha flera konsekvenser. För det första kan ökade cigarettpriser leda till minskad försäljning och därmed lägre skatteintäkter från cigaretter. Å andra sidan kan den lägre skatten på snus öka försäljningen av snus, vilket kan kompensera för förlusten av skatteintäkter från cigaretter.

Nu återstår det bara att se om det här är en skattesänkning som konsumenten får ta del av eller om det enbart blir mer klirr i kassan för tillverkarna.

Källa: Riksdagen.se