Finska tullen beslagtog rekordmycket snus förra året

Finska tullen beslagtog över 9 ton snus under 2021, det är en ökning med över 2 ton sen förra året, och nytt rekord, rapporterar Dailyfinland.fi.

De flest tillslagen sker vanligtvis vid landgränsen mellan norra Sverige och Finland men tullen har även gjort beslag i sjötrafiken säger den finska tullen i ett pressmeddelande. Smuggling och försäljning av snus har blivit en lukrativ bransch för den organiserade kriminaliteten.

Totalt gjorde den finska tullen 5 400 beslag under 2021. Antalet beslag har ökat lavinartat, inte bara av snus utan också av narkotika och andra otillåtna substanser.

under 2021 så var antalet beslag låga relativt till föregående år, mycket på grund av pandemirestriktionerna men tullen ser förändringar av andra underliggande orsaker. De ser en tydlig trend att antalet beslag minskar men att de blir större för varje år och blir mer organiserat.

Trenden är tydlig, det är inte enbart smuggling av snus, totalt sett så ökar värdet av insmugglade varor. år 2020 var värdet motsvarande 57 miljoner euro, 2021 ökade det till 70 miljoner euro i beslagtaget gods.

Källa:
https://tulli.fi/en/-/finnish-customs-seized-a-record-quantity-of-snus-and-narcotic-medicines-the-societal-impact-of-customs-crime-prevention-increased-in-2021