Böter för nedskräpning sedan årsskiftet – läs mer om lagändringen

Efter årskiftet kan du som slänger skräp på marken få böter på upp till 800 kr. Hur kommer de nya böterna delas ut, har polisen tillräckligt med resurser? Vad räknas som nerskräpning, är ett bananskal i naturen nedskräpning? Här är allt du behöva veta!

Vid årskiftet har det tillkommit fler lagar och flera befintliga har ändrats. Det är vanligt förekommande att regeringen, efter riksdagens beslut utfärdar ändringar av lagar och införandet av nya lagar. En av årets ändringar som berör oss snusare är lagen om ringa nedkräpningsförseelse som finns i miljöbalken. Redan 2011 lade Miljödepartmentet fram ett förslag att ringa förseelse skall leda till penningböter men det har dröjt fram tills nu att genomföra ändringen.

Själva ändringen består i att det undantag av straffansvar för ringa nedskräpningsförseelse tas bort. Det innebär att det blir straffbart att kasta mindre skräp såsom en portionssnus, cigarettfimp eller tuggummi. Nedskräpning kan numera resultera i böter på 800 kr.

Att belägga nedskräpning med straffansvar är i sak bra och framåtlutat. Ändringen ligger i linje med EU:s direktiv om avfallshantering, syftet är att mindre skräp ska hamna i naturen och på våra gator. Dock är det någon som skall upprätthålla lagen och se till så straffansvaret efterlevs. De poliser vi har pratat med är osäkra på hur många förseelser de kommer kunna hinna med vid sidan av deras nuvarande arbete.

Polisens arbete försvåras ytterligare då det är främst skräp ute i naturen som blir liggande kvar. Håll Sverige Rent rapporterar att med den ökande naturturismen så ökar även nedskräpningen. Vanligast förekommande är snusprillor enligt uppdaterade mätningar längs vandringsleder. På andra plats kom plast. Här har vi alla ett ansvar och vi snusare behöver bli bättre på att inte slänga portionspåsar på marken.

Källa:

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/11/regelandringar-beslutade-den-30-september-2021/

https://hsr.se/skrap-i-naturen