Vitt snus på tapeten hos EU-kommisionen

Det vita snuset har diskuterats i EU:s finrum och det ser ut som att förbudet för vanligt snus kan komma att omprövas till att även inkludera tobaksfritt snus, så kallat vitt snus. Vitt snus populärt För att fullt ut förstå den pågående debatten och det juridiska landskapet kring vitt snus, är det nödvändigt att blicka…

Det vita snuset har diskuterats i EU:s finrum och det ser ut som att förbudet för vanligt snus kan komma att omprövas till att även inkludera tobaksfritt snus, så kallat vitt snus.

Vitt snus populärt

För att fullt ut förstå den pågående debatten och det juridiska landskapet kring vitt snus, är det nödvändigt att blicka tillbaka på dess historia och utveckling. Vitt snus har de senaste åren ökat enormt, både bland de som slutat röka men också bland den unga generationen som inte tidigare rökt.

Politico skriver om en studie som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen föreslår att snusförbudet även ska omfatta nikotinpåsar, så kallat vitt snus. Vitt snus är nämligen inte inkluderat av det förbud som finns i EU för vanligt snus. Sveriges dispens gick igenom och var en viktig fråga när Sverige gick med i EU 1995.

EU-kommionären Stella Kyriakdes har sagt att den ökande populariteten för produkten ”oroar utifrån ett folkhälsoperspektiv”. Det är en oro hos EU-kommissionen att nikotinpåsarna utgör en inkörsport till tobak istället för ett verktyg att sluta röka.

Hur påverkar ett eventuellt förbud oss svenskar?

Nyheten om att EU-kommissionen tittar på ett eventuellt förbud har utlöst reaktioner i Sverige där många brukare finns. Folkhälsan och negativa hälsoeffekter vägs mot den egna individens fria val i debatten.

Även om ett förbud i EU skulle bli aktuellt så är det viktigt att poängtera att det är oklart hur det påverkar Sverige som har ett undantag för snus. Hur regeringen ställer sig till förbudet och slutligen riksdagens medlemmar återstår att se.

Vad tycker du om detta? Skriv gärna en rad om vad du tycker och hur Sveriges politiker ska ställa sig till frågan.