Tobaksskatten 2024 sänks för snus

Tobaksskatten för snus sänks under 2024, regeringen river upp tidigare riksdagsbeslut om höjningar. Sänkningen av skatten förväntas innebära att du sparar ca 3 kronor för en dosa snus.

Japp, du hörde rätt, snuset blir billigare nästa år! Det är såklart glada nyheter för alla snusare och givetvis för oss på alltomsnus.se. Vi har tidigare rapporterat om höjda skatter för alkohol och tobak de kommande åren, ett beslut som klubbades igenom av föregående regering som nu alltså rivs upp av den sittande regeringen.

Besluten i sig är inte anmärkningsvärda men rent politiskt blir de betydelsefulla. Tidigare har snus hanterats på ett likadant sätt som vilken tobaksvara som helst, med den nya skattepolitiken så görs en annan tolkning. Sänkningen av tobaksskatten gäller enbart för snus, för rökare blir det dock dyrare.

Detta innebär i korta drag att snus inte anses som lika farligt som t ex cigarettrökning. Röktobak anses med andra ord utgöra en större hälsofara.

Bakgrund till tobaksskatten

För att förstå de senaste ändringarna i tobaksskatten är det viktigt att förstå dess bakgrund. Tobaksskatten infördes för att minska användningen av tobaksvaror. Den utgör en viktig inkomstkälla för regeringen samtidigt som den tjänar som en hälsopolicy.

De senaste ändringarna i korthet

  1. Förra regeringen klubbade igenom en höjning av tobaksskatten 2022 för de kommande två åren med argumentet att den inte förändrats sedan 2017.
  2. Förra året tillkom lagar för att hantera nikotinprodukter som inte innehåller tobak, främst då det populära vita snuset.
  3. Synsättet på tobak- och nikotinvaror har ändrats, nu anses inte alla utgöra samma hälsofara.