Nytt regeringsförslag på höjda skatter för alkohol och tobak

Nyligen beslutade regeringen om ett förslag på att höja skatten för alkohol och tobak. Regeringen aviserade redan 2021 och 2022 att dessa skatter skulle höjas men trädde aldrig i kraft. Nu är det alltså uppe igen i Riksdagen för omröstning.

Den övriga prisutvecklingen i samhället har de senare åren sprungit före alkohol och tobakspriserna. Alkoholskatten i Sverige har inte justerats sedan 2017, samt tobaksskatten höjdes senast 2015. Detta skiljer sig från flera grannländer där de höjts i större omfattning. Sverige har i förhållande i till invånarnas köpkraft bland de lägsta cigarettpriserna i EU.

Man föreslår i regeringen att skattehöjningarna skall ske i två steg som träder i kraft 1 januari 2023 och 1 januari 2024. Nivån på höjningarna kommer motsvara aviseringarna från budgetpropositionerna för 2021 och 2022.

Vad innefattar förslaget om höjda skatter mer konkret?

Höjningsförslaget gällande snus och cigaretter kommer innebära en ökning på cirka 3 procent i steg 1 och ytterligare 1 procent i steg 2. Denna ökning sker utöver den årliga omräkningen som görs på tobaksskatten där man utgår från förändringar i konsumentprisindex. Regeringen föreslår dessutom att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter skall höjas med cirka 1 procent i steg två. I propositionen föreslås en höjning om 1 procentenhet den 1 januari 2023 och ytterligare 1 procentenhet den 1 januari 2024 (utöver omräkning med hänsyn till konsumentprisindex).

När det gäller skattehöjning på bland annat vin och öl så föreslås en höjning med cirka 5 procent i steg 1 och ytterligare 8 procent i steg två. Sprit föreslås höjas med cirka 1 procent i steg 1 och ytterligare 1 procent i steg två.

Med dessa förslag beräknar man skatteintäkter på cirka 1 miljard kronor i 2023 och ytterligare drygt 1 miljard kronor i 2024.

Vad innebär det för dig som snusar?

Det behövs inte göra några djupare analyser av förslaget för att inse att det här kommer påverka priset mot slutkund. Vi kommer framöver se prishöjningar, i kombination med (vad det ser ut som) en lånkonjunktur så ser det onekligen ut som att sötebrödsdagarna är över på riktigt. Lägg till att Sverige, för närvarande, har en skenande inflation på en bit över 3-4%. Det gör att den sammanlagda prisökningen kommer kännas av ordentligt för konsumenten.

Vad tycker du om förslaget? Skriv gärna till oss och dela med dig av dina tankar.


Källor:

Regeringen.se, Skatten på alkohol och tobak höjs från 2023, pressmeddelande från Finansdepartementet publicerat 17 sep 2020

Regeringen.se, Förslag om höjda skatter på alkohol och tobak remitteras, pressmeddelande från Finansdepartementet publicerat 20 jan 2022

Regeringen.se, Höjd skatt på alkohol och tobak Prop. 2021/22:245, pressmeddelande från Finansdepartementet publicerat 31 maj 2022