Folkhälsomyndigheten slår larm – allt fler unga börjar snusa

Just nu pågår en het debatt kring tobaksfritt snus i våra medier och det finns förslag på ändringar i tobakslagen runt det tobaksfria snuset. Den stora frågan är om det ska klassas som övriga tobaksprodukter. Nyligen berättade man i morgonstudion i SVT att Folkhälsomyndigheten slår larm om att snusandet hos unga fortsätter att öka.

När det vita snuset introducerades på marknaden sköt statistiken i höjden och man ser en stor ökning av snusare där största andelen är unga tjejer.

Morgonstudion gästades av Johanna Stjenschantz Forsberg, överläkare och enhetschef för Sluta Röka-Linjen som spekulerar i att anledningen till ökningen kan vara marknadsföringen av det vita snuset. Det sägs vara fräschare, har olika smaker och kallas för tobaksfritt vilket gör att det låter mer hälsosamt. Att teorin kan stämma bekräftas även av en Novusundersökning som är gjord i år.

“Det är inte positivt att det kommer ut nya produkter på marknaden som gör att folk lockas in i ett beroende och fastnar i det.” säger Johanna Stjenschantz Forsberg.

Det vita snuset marknadsförs som och klassas som tobaksfritt vilket innebär att den inte omfattas av den tobakslagstiftning som gäller i Sverige. Nikotinet i snuset kommer dock från tobaksplantan så ur ett miljömässigt och medicinskt perspektiv är det ingen skillnad på vanligt snus och vitt snus vad gäller just nikotinet. Att nikotin har flera skadliga effekter är känt sedan tidigare.

“Det man vet är att unga hjärnor är mottagliga för det här.” fortsätter Johanna Stjenschantz Forsberg.

Tobaksindustrin försvarar det tobaksfria snuset

I andra änden av debatten och det som sägs vara positivt med snuset är att det hjälper väldigt många rökare att sluta röka. En årlig undersökning, som görs av Folkhälsomyndigheten, visar att antalet rökare fortsätter minska. Den största skillnaden syns i det lägre åldersspannet, 16-29 år. Jämfört med rökning har snus många fördelar och är långt mindre skadligt än cigaretter. Det kan vara en bra metod för att trappa ner eller sluta röka helt. 

Det framkommer även i samma studie att daglig användning av snus ökar bland yngre, framförallt bland kvinnor. Det är återigen gruppen 16-29 år som står för den markanta ökningen. Det är på senare år det verkligen har skjutit fart i användandet av snus.

En het debatt om  ändringar i omfattningen av tobakslagstiftningen

Det tobaksfria snuset skapar verkligen en het debatt.  Lagförslaget att reglera det vita snuset ligger nu i händerna på våra politiker. Framåt sommaren förväntas det diskuteras vidare på politisk nivå för att komma närmare ett beslut. Ändring av klassningen skulle kunna innebära begränsningar i marknadsföringen av produkten och att försäljning kommer att ske på lika villkor som övriga tobaksbaserade produkter.

Källor:

Morgonstudion – Igår 06:00 – Snusandet bland unga fortsätter att öka

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/bruk/anvandning-av-tobaks-och-nikotinprodukter/vuxnas-bruk-av-tobaks–och-nikotinprodukter/

Läkarnas kritik mot tobaksbolagens marknadsföring: ”Det är ansvarslöst”

Läkarnas kritik mot tobaksbolagens marknadsföring: ”Det är ansvarslöst”

Tema: Tobaksfria snuset undgår tobakslagen – Tobaksfakta